[caption id="attachment_277" align="alignleft" width="300" caption="Članska karta sa QR kodom"][/caption] U četvrtak, 11.02.2010, je uspješno izvršeno testiranje novog sistema za elektronsko vođenje evidencije o prisustvu na treningu, simbolično nazvanog "Kerber" (grč. Κέρβερος). Radi se o tehnologiji zasnovanoj na QR kodu (dvodimenzionalni bar kod, QR=quick response) koji se...

[caption id="" align="alignright" width="288" caption="Gosti iz Holandije"][/caption] Početkom prošlog mjeseca smo u našem klubu imali u posjeti goste iz Holandije. Pored igranja stonog tenisa, imali smo priliku da ih bolje upoznamo kroz druženje i konverzaciju. Naime, radi se o grupi mladih volontera koji su odlučili da...