U skladu sa odredbama Statuta Omladinskog stonoteniskog kluba “Spin”, Upravni odbor kluba je izvršni organ Skupštine i za svoj rad odgovara Skupštini. Upravni odbor broji 7 (sedam) članova i to:

 1. Milan Kalaba
  milan.kalaba@spinbl.com
 2. Igor Vukić
  igor.vukic@spinbl.com
 3. Saša Kavić
  sasa.kavic@spinbl.com
 4. Saša Tatar
  sasa.tatar@spinbl.com
 5. Miroslav Pajić
  miroslav.pajic@spinbl.com
 6. Predrag Savić
  predrag.savic@spinbl.com
 7. Dragoslav Pajić
  dragoslav.pajic@spinbl.com

Za predsjednika Omladinskog stonoteniskog kluba „SPIN” izabran je Saša Kavić. Predsjednik predstavlja i zastupa klub.